Milkymap en Kirkman Company werken samen aan technologische klantgerichte transformatie

22-07-2021

partnership Milkymap & Kirkman CompanySteeds meer organisaties zijn bezig zich te ontwikkelen op het gebied van Customer Experience. Die ontwikkeling brengt verschillende uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als data, cultuur, structuur, methodiek en tooling. Vanaf vandaag werken Milkymap en Kirkman Company samen en combineren hun expertises om bedrijven te ondersteunen bij hun Customer Experience ontwikkeling.

Organisaties starten vaak met Customer Experience door hun klant eerst beter in beeld te krijgen. Dit gebeurt meestal door Customer Journeys te onderzoeken en te visualiseren. Vervolgens wordt er op basis van de Customer Journey Maps geprioriteerd en worden verbeteringen aangebracht. Hierna volgt er een fase van ontwikkeling waarbij veel organisaties hun data willen integreren en de Customer Journey Mapping werkwijze willen uitbreiden naar verschillende afdelingen. De meeste Customer Journeys raken namelijk niet maar één afdeling, maar meerdere.

Om over verschillende afdelingen heen effectief aan Customer Experience te kunnen werken is er een klantgerichte transformatie nodig. Vooral bij grotere organisaties kan die transformatie complex zijn, omdat er overzicht moet worden gecreëerd of behouden. Om het klantgericht werken overzichtelijk te houden is er een eenduidige manier van werken nodig over de gehele organisatie heen, die op de juiste wijze ondersteund wordt door onder andere tooling en cultuur. Het is hierbij belangrijk dat er enerzijds structuur wordt geboden, maar er anderzijds de mogelijkheid is om klantinzichten flexibel te gebruiken. 

Naast de behoefte aan structuur ontstaat er ook de behoefte om data te kunnen toepassen, vergelijken en te gebruiken als onderbouwing voor verschillende keuzes. Door data naadloos te integreren met gecreëerde Customer Journeys kan er gericht impact worden gemaakt voor de klant.

Partnership between Milkymap and Kirkman Company

Milkymap’s Galaxy platform biedt de mogelijkheid de gehele organisatie op overzichtelijke wijze Customer Experience in kaart te laten brengen. Vanuit verschillende afdelingen en teams kunnen Customer Journey Maps worden gemaakt en vergeleken. Er kan zowel kwalitatieve als kwantitatieve data worden gebruikt in visualisaties, het monitoren van prestaties en het identificeren van verbeterideeën.  

Kirkman Company specialiseert zich in het inrichten van Customer Experience binnen organisaties, op basis van hun CX Framework. Door mensen, kennis en de noodzakelijke middelen samen te brengen kan Customer Experience succesvol landen en groeien binnen de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat de organisatie zelf in staat is om kennis en tooling succesvol toe te passen om waardevolle inzichten te verkrijgen en op basis daarvan te verbeteren. 

Om klantbehoeften goed te begrijpen, een duidelijk beeld van te creëren en goed op te sturen zijn Customer Journey methodiek, tooling en data essentieel. Milkymap en Kirkman Company werken samen om zowel het platform, als de kennis en ervaring bieden om organisaties te begeleiden in hun volgende stappen op het gebied van Customer Experience. Wil je met jouw organisatie ook ontwikkelen op het gebied van Customer Experience en positieve impact maken voor jouw klanten? Neem dan contact met ons op!