Liander

Consultancy, visualisatie en implementatie van Customer Journey Management en een taxonomie voor data visualisatie en een dashboard met taxonomie implementatie.

Alliander is als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Zij produceren of verhandelen zelf geen energie. Dat wordt gedaan door energieleveranciers, inkopers of handelaren. Het grootste deel van de energie die zij regionaal distribueren, komt van energiecentrales en windparken via de internationale en landelijke energienetten van TenneT en Gasunie. Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven door hen zelf geproduceerde energie terug aan hun energienetten.

Door middel van consultancy, visualisatie en implementatie heeft Conexperience structuur gebracht, data beter gevisualiseerd, zuiver gemaakt en enkele Customer Journey’s geoptimaliseerd.

De vragen van Liander

  • Op welke manier kunnen we door middel van Customer Journey Mapping klantprocessen verbeteren, klantgemak verhogen en kosten verlagen?
  • ​​Welke Customer Journey’s zijn er, hoe is de taxonomie opgebouwd en hoe kunnen we de data in ons dashboard zuiverder maken en beter laten aansluiten bij de operatie en het contact center?
  • Hoe presenteren we de Customer Journey’s en hoe krijgen we de organisatie mee in het klantgericht denken?
  • Welke activiteiten zijn nodig om de taxonomie door te voeren in onze CRM systemen, kennisbank, website en IVR menu?

De antwoorden van Conexperience

  • Workshops, consultancy en advies op het gebied van Customer Experience Management.
  • Maatwerk visualisatie en geoptimaliseerde taxonomie waarin data gepresenteerd kon worden.
  • Een toolkit voor de interne communicatie, inclusief alle illustraties.
  • ​Het toepassen van de 6 stappen methode binnen verscheidene afdelingen om te komen tot een gedetailleerde weergave van de Customer JOurney’s, episodes en touchpoints, zodat de beleving in de kanalen verbeterd kon worden.